Kinder-Manuele Therapie

Wat is kinder-manuele therapie?


Kinder manuele therapie is een gespecialiseerde vorm van manuele therapie.
Deze vorm van manuele therapie kan worden toegepast op zuigelingen/baby's
die een beperking hebben in het functioneren/bewegen van hun nek.
Deze beperking wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).

De twee meest opvallende kenmerken hierbij zijn:
1.) Een voorkeurshouding (rotatie) van de nek en het hoofd en/of
2.) Het overstekken van het lijfje en de nek.

Door het aanhoudende karakter voorkeurshouding kan een afplatting van de schedel ontstaan,
Dit noemt men een deformatieve plagiocephalie.

Voorkeurshouding
Welke symptomen ziet u.

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen.
Deze symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren

 • Duidelijke voorkeurshouding van het hoofd,
 • Kan niet goed naar 1 zijde draaien
 • Voortdurende onrust,
 • Afwijkende stand van het hoofd,
 • De baby overstrekt zich
 • De baby huilt veel en slaapt slecht,
 • De baby drinkt slecht heeft moeite met aan happen aan 1 borst
 • Afplatting van de (achterzijde) van de schedel

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek van uw kindje meldt u zich aan bij ons op de praktijk. Dit kunt u telefonisch 038-4775370 doen of via het aanmeldformulier op onze website.
Onze Kinder Manueel therapeut is Lotte van Den Bosch

Behandeltraject.
Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen.
We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw  toestemming.
Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen.

Risico’s.
Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 12 jaar na meer dan 300.000 behandelingen bij zuigelingen geen negatieve bijwerkingen opgetreden.
Ook wetenschappelijk onderzoek onder 261 behandelde zuigelingen leverde geen bijwerkingen op.

Kwaliteit.
Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een officieel geregistreerd manueeltherapeut.
Onze manueel therapeute heeft haar opleiding als kinder-manueeltherapeut bij de EWMM (zie register) genoten. Ook de verplichte na- en bijscholing wordt door de EWMM verzorgd.

Vergoeding.
De behandelingen van uw baby worden vergoed uit de basisverzekering

Een voorbeeld uit de praktijk van een baby met een voorkeurshouding

 

 

 

 

 1. EWMM database. Sinds 2005 houdt de EWMM jaarlijks in een database alle behandelgegevens bij van de geregistreeerde kinder-manueeltherapeuten.
 2. Statistisch jaaroverzicht EWMM febr. 2015 (zie onder downloads op www.ewmm.net)
 3. Saedt E, Woude van der BH, Nijhuis-van der Sanden MW, de Bie RA. Characteristics of Asymmetric Infants Reported by Parents and Manual Therapists – The possible value of manual therapy in infants with positional preference. 2015 (in press).