Kinder-Manuele Therapie

 

Wat is kinder-manuele therapie?
Kinder manuele therape is een gespecialiseerde vorm van manuele therapie.
Welke kan worden toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nek.
Deze beperking wordt ook wel een hoog cervicale functiestoornis genoemd (HCFS).

De twee meest opvallende kenmerken hierbij zijn
1.) een voorkeursrotatie van nek en hoofd en/of
2.) een overstrekking van de nek die beiden (bijna) niet te veranderen is.
Door het aanhoudende karakter van de dwangstand in de nek kan een afplatting van de schedel ontstaan,
Dit noemt men een deformatieve plagiocephalie.

Symptomen.
De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek bij zuigelingen.
Deze symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren.

 • Duidelijke voorkeurshouding van het hoofd,
 • Voortdurende onrust,
 • Afwijkende stand van het hoofd,
 • De baby overstrekt zich
 • De baby huilt veel en slaapt slecht,
 • Afplatting van de (achterzijde) van de schedel.

Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek van uw kindje meldt u zich aan bij ons op de praktijk. Dit kunt u telefonisch doen of via het aanmeldformulier op onze website.

Behandeltraject.
Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een gestoorde nekfunctie te herstellen.
We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw  toestemming.
Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt in het geheel niet op de behandeling van volwassenen.

Risico’s.
Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 12 jaar na meer dan 300.000 behandelingen bij zuigelingen geen negatieve bijwerkingen opgetreden.
Ook wetenschappelijk onderzoek onder 261 behandelde zuigelingen leverde geen bijwerkingen op.

Kwaliteit.
Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een officieel geregistreerd manueeltherapeut.
Onze manueel therapeute heeft haar opleiding als kinder-manueeltherapeut bij de EWMM (zie register) genoten. Ook de verplichte na- en bijscholing wordt door de EWMM verzorgd.

Vergoeding.
De behandelingen van uw baby worden vergoed uit de basisverzekering.

 

Onderzoek

Vanaf 2007 is er onder leiding van de European Workgroup
for Manual Medicine (EWMM) een aanzet gegeven voor
wetenschappelijke onderbouwing van het KISS-concept
en dit proces heeft tot op hedenvoortgang onder begeleiding
van Prof. Dr. R.A. de Bie en Prof. Dr. M.W.G. Nijhuis
van respectievelijk de universiteit van Maastricht en die van Nijmegen.
In 2007 voerde de EWMM-Nederland voor het eerst een groot
beschrijvend onderzoek uit, waarbij 261 zuigelingen gedurende
behandeltraject door een kinder-manueeltherapeut werden gevolgd.

tabel1
Lange termijn effecten

Als een zuigeling niet wordt behandeld voor een functiestoornis in de nekwervelkolom als bovenbedoeld, zal de (soms storende) variatie in motorische ontwikkeling groter zijn dan gemiddeld. Onze hypothese is dat gedurende het verdere leven de blokkering in de nekwervelkolom in stand blijft. Hoeveel last een individu in zijn verdere ontwikkeling ervan zal hebben hangt van tal van factoren af zoals:

 • grondmotorische eigenschappen
 • bouw van het bindweefsel
 • opvoeding
 • scholing
 • beroep
 • psychologische factoren

Echter, meestal is er sprake van een licht tot fors afwijkende motorische ontwikkeling indien
een zuigeling met een nekfunctiestoornis niet wordt behandeld.
Uit klinisch onderzoek blijkt dat bij alle volwassenen die voor
nekgerelateerde hoofdpijn een manueeltherapeut bezoeken,
in 30% van de gevallen nog steeds een functiestoornis in de nekwervelkolom aantoonbaar is
die terug te voeren valt op het eerste levensjaar.
De kinder-manueeltherapeut zal deze gevallen sneller herkennen vanwege
zijn achtergrond en scholing bij de EWMM en ook meer voor deze patiënten kunnen betekenen.
De kinder-manueeltherapeut behandelt dus ook volwassenen en zal hierbij vooral letten
op de vorm van de schedel immers, deze wordt vooral in het eerste levensjaar bepaald.
Is de vorm van de schedel afwijkend dan komt dit bijna in alle gevallen door
een voorkeurshouding in het eerste levensjaar.

 

Register kinder-manueeltherapeut

 

 1. EWMM database. Sinds 2005 houdt de EWMM jaarlijks in een database alle behandelgegevens bij van de geregistreeerde kinder-manueeltherapeuten.
 2. Statistisch jaaroverzicht EWMM febr. 2015 (zie onder downloads op www.ewmm.net)
 3. Saedt E, Woude van der BH, Nijhuis-van der Sanden MW, de Bie RA. Characteristics of Asymmetric Infants Reported by Parents and Manual Therapists – The possible value of manual therapy in infants with positional preference. 2015 (in press).