Gecombineerde Leefstijl Interventie

Fysio en Manueel Therapie van den Bosch bied Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aan.
Dit is in samenwerking met De Dietisten.com welke ook zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum in Hasselt.

Met een GLI werken volwassenen aan gezonde voeding, gezond bewegen en het realiseren van een duurzame gedragsverandering. Het belangrijkste doel is overgewicht te verminderen. Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor, en volwassenen met obesitas kunnen deelnemen aan de GLI. Centraal in het programma staat het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl.

Programma

Deelname aan het programma duurt twee jaar en bestaat uit de deelprogramma’s ‘voeding’, ‘bewegen’ en ‘gedragsbehoud’. Het programma omvat zowel individuele afspraken als groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten.

Tijdens de groepsbijeenkomsten krijgt u informatie over gezonde voeding, sport en bewegen, slaap en ontspanning. Er kunnen ervaringen worden gedeeld en we praten samen over het gekozen onderwerp. Daarnaast wordt ook gesport tijdens de bijeenkomsten, binnen of buiten. Kom dus in sportkleding en kleedt u in laagjes, zodat u erop voorbereid bent naar buiten te gaan.

We volgen het programma ‘Slimmer’. Meer informatie hierover vindt u op de website:www.nogslimmer.nl.

IMG_3736

Aanmelding
U bent op advies van uw huisarts of praktijkondersteuner aangemeld voor de GLI. We hebben een officiële verwijzing van uw huisarts nodig voor deelname aan het programma.

Hasselt
De groepsbijeenkomsten vinden in de eerste 6 maanden wekelijks plaats op een avond. Dit kan plaatsvinden op zowel onze hoofdlocatie aan de H.A.W. van der Vechtlaan 32, als op onze dependance aan de Industrieweg 42. Uiteraard wordt dit vooraf met u gecommuniceerd.

Het is niet mogelijk een deel van het programma te volgen. U wordt verwacht aanwezig te zijn op de bijeenkomsten. Mocht u onverhoopt een keer niet kunnen dan horen we dat graag vooraf.

Kosten
Sinds 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit uw basisverzekering als ondersteuning bij deze gedragsverandering. U bent geen eigen risico verschuldigd.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat uiteraard graag. De voorkeur gaat uit naar een email op het volgende adres:  lysanne@fysiovdbosch.nl of telefonisch contact via het nummer: 038- 4775370

Op naar een blijvende, gezonde leefstijl!

De uitvoering is in handen van onze fysio- en manueel therapeut Lysanne Visscher, diëtiste Agnes Hooikammer en diëtiste Melanie Dunnink. Daarnaast is er samenwerking met de buurtsportcoach en lokale beweegaanbieders.