Keurmerk Fysiotherapie

 

Als praktijk zijn wij aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie

Het Keurmerk Fysiotherapie is een door zorgverzekeraars erkend register in de fysiotherapie. Het keurmerk staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Waarom is dit voor u van belang? Het betekent dat u gegarandeerd de beste fysiotherapeutische zorg krijgt die er is.

Hoe wordt dat gegarandeerd? Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënttevredenheid kunnen zich aansluiten. Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit.

Dit doet de fysiotherapeut onder andere door:

  • in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten,
  • gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken,
  • samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken,
  • zich continu te laten na- en bijscholen en,
  • intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Wat kunt ú voor uw fysiotherapeut doen? Uw fysiotherapeut gaat u vragen om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen kunnen betrekking hebben op uw aandoening, uw ervaring en/of de resultaten van de behandeling. Dit invullen kost meestal ongeveer 10 minuten van uw tijd. Uw inspanning geeft uw fysiotherapeut de juiste feedback voor zelfreflectie en maakt het mogelijk om zichzelf continu te kunnen blijven verbeteren.

Is een Keurmerkpraktijk beter dan een niet-Keurmerkpraktijk? Niet persé, ook andere praktijken kunnen goede fysiotherapeutische zorg leveren. Bij een Keurmerkpraktijk bent u echter gegarandeerd van optimale kwaliteit!

Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen
en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren
van zo goed mogelijke zorg. Pas dan mag een praktijk het Keurmerk voeren.

Meer informatie over het Keurmerk Fysiotherapie kunt u vinden op de website. Klik daarvoor op onderstaand logo.

Keurmerk-Fysiotherapie-logo-300x300

Als praktijk nemen wij deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk. Voor meer informatie klik hier